ôϲƱƽ̨Ϊɶ, tại SAO nhiều nền tảng xổ số trực tuyến lại bị cấm?

tại SAO nhiều nền tảng xổ số trực tuyến lại bị cấm?

.

giám sát khó khăn

.

Nền tảng xổ số trực tuyến thường được thanh toán bằng tiền ảo, và việc chuyển tiền phức tạp và khó lần theo, làm cho việc quản lý rất khó khăn. Thêm vào đó, những nền tảng này sẽ sử dụng các kỹ thuật khác nhau để che giấu địa chỉ IP thực sự, làm cho việc điều chỉnh trở nên khó khăn hơn.

.

người giám sát không đủ quyền lực

.

Mặc dù chính phủ đã tăng cường quy định về các nền tảng xổ số trực tuyến, số lượng và sức mạnh của các nhà quản lý vẫn chưa đủ. Ngoài ra, chính phủ không thể đầu tư quá nhiều tài nguyên vì chi phí và chi phí cao của các quy định.

.

thiếu các quy tắc trong ngành công nghiệp

.

Mặc dù các nền tảng xổ số trực tuyến bị cấm đoán, nhưng chính phủ và các cơ quan giám sát vẫn cố gắng tăng cường việc giám sát. Ngoài ra, chúng ta cũng cần cảnh giác để tránh bị lừa. Chúng ta có thể tạo ra một môi trường mạng an toàn và trật tự hơn nếu chúng ta cùng nhau hợp tác.

.