Ʊ֪, xổ số có thể được bán trực tuyến?

xổ số có thể được bán trực tuyến?

theo luật bán vé số\nTheo điều 22 của điều luật quản lý xổ số, cấm việc sử dụng Internet, radio, truyền thông và các phương tiện kỹ thuật khác để bán vé số trong lãnh thổ. Về mặt pháp lý, việc bán vé số là bất hợp pháp trên mạng.

rủi ro của việc bán vé số trực tuyến

Mặc dù việc bán vé số là bất hợp pháp trên mạng, nhưng vẫn có những kẻ bất hợp pháp dùng Internet để bán vé, gây nguy hiểm cho người mua vé. Thí dụ, người mua không thể biết xổ số đó có thật hay không, không thể xác nhận là họ trúng số hay không, và không thể bảo vệ thông tin cá nhân của họ.

kênh chính thức bán vé số\nKênh bán chính thức xổ số có nghĩa là bán vé xổ số trên khắp đất nước, người mua vé có thể mua xổ số thông qua các kênh chính thức để đảm bảo tính xác thực của xổ số và quyền lợi của người mua vé.

kết luận

Tóm lại, việc bán vé số là bất hợp pháp và nguy hiểm. Do đó, người mua vé được khuyến cáo chọn kênh bán chính thức để mua vé số để đảm bảo quyền lợi của họ và tính xác thực của vé số.

Nhãn: rủi ro bán vé số trực tuyến kênh bán hàng chính thức\”